กรมการขนส่งทางราง เผย ปริมาณผู้โดยสารช่วง เทศกาลสงกรานต์ 2565

กรมการขนส่งทางราง เผย ปริมาณผู้โดยสารช่วง เทศกาลสงกรานต์ 2565

กรมการขนส่งทางราง เปิดเผยปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบราง ช่วง เทศกาลสงกรานต์ 2565 สะสม 2 วัน รวม 1.29 ล้านคน โดยเมื่อวานนี้ (12 เมษายน 2565) มีผู้ใช้บริการระบบรางรวม 634,464 คน นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ที่ผ่านมา 2 วัน คือ 

วันที่ 11 – 12 เมษายน 2565 มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 1,290,789 คน ประกอบด้วย

1. รถไฟระหว่างเมืองของ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 88,413 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 37,548 คน และผู้โดยสารเชิงสังคม 50,865 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม 49,823 คน และขาเข้า 38,590 คน ซึ่งพบว่า

– สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 27,197 คน (ขาออก 14,135 คน และขาเข้า 13,062 คน) – รองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 23,936 คน (ขาออก 15,219 คน และขาเข้า 8,717 คน)

– สายเหนือ 20,573 คน (ขาออก 12,322 คน ขาเข้า 8,251 คน) สายตะวันออก 11,797 คน (ขาออก 5,618 คน ขาเข้า 6,179 คน)

– สายมหาชัย/แม่กลอง 4,910 คน (ขาออก 2,529 คน ขาเข้า 2,381 คน)

2. ระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง)) สะสม 2 วัน มีผู้ใช้บริการ 1,202,376 คน ประกอบด้วย

– Airport Rail Link จำนวน 61,743 คน

– สายสีแดง 14,932 คน

– สายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 46,520 คน

– สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 166,770 คน

– รถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 361,886 คน

ทั้งนี้ พบว่า เมื่อวานนี้ (12 เมษายน 2565) ซึ่งเป็นวันที่สองของเทศกาลสงกรานต์ 2565 มีประชาชนมาใช้บริการระบบราง รวมจำนวน 634,464 คน (ลดจาก วันที่ 11เมษายน 2565 จำนวน 21,861 คน หรือลดลงร้อยละ 3.33) แบ่งเป็น

– รถไฟระหว่างเมืองของ รฟท. จำนวน 45,605 คน

– รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) จำนวน 588,859 คน

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รถไฟของ รฟท. จำนวน 45,605 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 11 เมษายน 2565 จำนวน 2,797 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.53) แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 20,339 คนและเชิงสังคม 25,266 คน

โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 25,981 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 11 เมษายน 2565 จำนวน 2,139 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.97) และผู้โดยสารขาเข้า 19,624 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 11 เมษายน 2565 จำนวน 658 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.47) พบว่า

– สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 13,981 คน (ผู้โดยสารขาออก 7,105 คน ผู้โดยสารขาเข้า 6,876 คน) 

– สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 12,561 คน (ผู้โดยสารขาออก 8,017 คน ผู้โดยสารขาเข้า 4,544 คน)

– สายเหนือ 10,939 คน (ผู้โดยสารขาออก 6,756 คน ผู้โดยสารขาเข้า 4,183 คน)

– สายตะวันออก 5,729 คน (ผู้โดยสารขาออก 2,849 คน ผู้โดยสารขาเข้า 2,880 คน

– สายมหาชัย/แม่กลอง 2,395 คน (ผู้โดยสารขาออก 1,254 คน ผู้โดยสารขาเข้า 1,141 คน)

ทั้งนี้ รฟท. ได้เพิ่มตู้โดยสารไปกับรถไฟทางไกล และเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร เที่ยวไปจากกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ขบวน ในเส้นทางเชียงใหม่ ศิลาอาสน์ อุดรธานี และอุบลราชธานี และเที่ยวขาเข้า 1 ขบวน ในเส้นทางอุบลราชธานี – กรุงเทพ มีผู้ใช้บริการ ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร 5 ขบวน รวม 2,449 คน โดยพบว่า ไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีกรุงเทพและชุมทางบางซื่อ

2. ระบบรถไฟฟ้า จำนวน 588,859 คน (ลดลงจากวันที่ 11 เมษายน 2565 จำนวน 24,658 คน หรือลดลงร้อยละ 4.02) ประกอบด้วย

– รถไฟฟ้า Airport Rail Link จำนวน 30,086 คน

– รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) จำนวน 7,445 คน

– รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) จำนวน 22,672 คน

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป