การฉีดวัคซีน กลยุทธ์หลักในการต่อสู้กับอีโบลาใน DRC

การฉีดวัคซีน กลยุทธ์หลักในการต่อสู้กับอีโบลาใน DRC

เบนิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 14 สิงหาคม 2018 — เพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากการประกาศเมื่อวันที่ 1 สิงหาคมของการระบาดของโรคอีโบลาใหม่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก การฉีดวัคซีนป้องกันโรคร้ายแรงนี้เริ่มต้นขึ้นในศูนย์กลางการแพร่ระบาดทั้งสองแห่ง วัคซีนมากกว่า 3,000 โดสถูกย้ายจากเมืองหลวงกินชาซาไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้

แน่ใจว่าจะมีการรณรงค์ฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็ว

ดร.ทาจูดีน โอเยวาเล รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟใน DRC ได้เข้าร่วมในการรณรงค์หาเสียงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ในเมืองเบนิ ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด” การฉีดวัคซีนเป็นกลยุทธ์สำคัญในการควบคุมโรค  การแพร่ระบาดในอดีตทางตะวันตกของประเทศ – เมื่อฉีดวัคซีนครั้งแรก – แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสำคัญของวัคซีนในการป้องกันการแพร่กระจายของโรค ” — 

ดร. โอเยวาเลวัคซีนจะมอบให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่ง

เป็นแนวหน้าในการรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ และผู้ที่ติดต่อกับผู้ติดต่อเหล่านั้นด้วย เพื่อให้ครอบคลุมมากที่สุด การฉีดวัคซีนวงแหวนที่เรียกว่านี้ช่วยควบคุมการแพร่กระจายของโรค วัคซีนให้ฟรีและเป็นไปตามความสมัครใจยูนิเซฟมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคอีโบลา ยูนิเซฟทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อฝึกอบรม

พนักงานในชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักและแบ่งปัน

ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับวัคซีนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ และเพื่อให้คำปรึกษาล่วงหน้าแก่ผู้มีสิทธิ์

เนื่องจากข้อความเหล่านี้เป็นข้อความใหม่และซับซ้อน จึงต้องใช้เวลาพอสมควรสำหรับทั้งชุมชนในการดำเนินการและใช้คำแนะนำและคำแนะนำทั้งหมดจากข้อความเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน เพื่อช่วยสนับสนุนและเร่งกระบวนการ ยูนิเซฟได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร 12 คนไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อ

ทำงานร่วมกับสมาชิกในชุมชนเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้าน

สุขอนามัยและการสุขาภิบาลที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมและความสำคัญของการฉีดวัคซีน จะมีการปรับใช้พนักงานเพิ่มเติมในอีกไม่กี่วันข้างหน้าการสื่อสารเกี่ยวกับความสำคัญของการฉีดวัคซีนเป็นส่วนหนึ่งของการระดมมวลชนทางสังคมและชุมชนโดยรวมที่ยูนิเซฟและพันธมิตรกำลังดำเนินการเพื่อทำให้ประชากรมีความอ่อนไหวต่ออีโบลา และเพื่อแนะนำ

วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตนเองจากการแพร่กระจายของโรค

” เพื่อให้การรณรงค์ฉีดวัคซีนมีประสิทธิภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องมีส่วนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น พวกเขาต้องเข้าใจว่ามีการจัดวัคซีนอย่างไรและจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร นั่นคือเหตุผลที่การสื่อสารของเราเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนมีความสำคัญมาก ” — ดร. โอเยวาเล

Credit :  สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ